دلم به یاد تو امشب لبالب از شور است
تو کیستی که حریمت چو کعبه مشهور است؟

رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع) بر تمام مسلمین جهان تسلیت باد.