درگذشت هم وطنان عزیزمان ، دراثر وقوع زلزله در غرب کشور را تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.