آیا میدانستید‼️


✅ﮔﺮﮒ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﯾﺪﻩ از کجا آمده؟ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮔﺮﮒ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﯾﺪﻩ! ﺩﺭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﮐﻠﯿﻠﻪ ﻭ ﺩﻣﻨﻪﯼ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯿﻨﻮﯼ، ﺩﺭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﮔﺮﮒ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﯾﺪﻩ نوشته شده: ﮔﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻧﯿﺴﺖ! ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﯿﻨﻮﯼ ﻭﺍﮊﻩ ﯼ ﺑﺎﻻﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ. "ﺑﺎﻻﻥ" ﯾﻌﻨﯽ تله‌ای که برای حیوانات می‌گذارند... ﮔﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ!!!

✅زپرتی؟ واژهٔ روسی Zeperti به معنی زندانی است و به کار گرفتن آن یادگار دوره تسلط قزاق‌های روسی در ایران است. در دوره قزاق ها  هرگاه سربازی به زندان می‌افتاد می‌گفتند :«زپرتی شد.»  امروزه زپرتی معانی دیگری به خود گرفته است. یکی از آنها این است که اوضاعش به هم ریخته است.

✅تا به حال قات زدین؟ در یمن دو سوم مردان و یک سوم زنان قات میزنند! قات نام گیاه مخدری است که بومی شرق آفریقا و عربستان است که با جویدن آن حالت موقتی از سرخوشی و توهم به فرد دست میدهد!وقتی گفته میشود کسی قات زده منشاء آن همین اصطلاح است!!

✅سلمانی رفتین؟ سلمانی از نام « سلمان فارسی » صحابی ایرانی پیامبر اسلام برگرفته شده است. او بود که در آغاز اسلام موهای سر پیامبر را بهتر از دیگر پیرایشگران کوتاه می کرد و همگی از این کار زیبای او خوششان آمد و نام سلمانی به معنای پیرایشگر  یا در اصطلاح آرایشگر مردانه جا افتاد!!!