+عوامل افزایش استرس در آزمون


🔸در هنگام آزمون دادن با دقت سوال را بررسی کنید و هر وقت از جواب مطمئن شدید پاسخ تست را وارد کنید

🔸بعضی از دانش آموزان اول سوالات را جواب میدهند و سپس در پاسخ نامه وارد میکنند تا در زمان صرفه جویی کنند اما این کار بسیار اشتباه است به چند دلیل
1- ممکن است در وارد کردن جواب ها بی دقتی کنند
2- اگر زمان رو به پایان باشد دچار استرس بیشتری میشوند
3- چون جواب ها را هنوز وارد نکرده اند از بقیه بچه ها چندین گام عقب هستند

 همه این موارد باعث ایجاد استرس و اضطراب بیشتر میشود


🔸معمولا در این آزمون ها دانش آموزان زرنگ بیشتر ضرر میکنند و بیشتر در خطر هستند زیرا نسبت به بقیه بیشتر درس خوانده اند لذا انتظار بیشتری دارند که بعضا این توقع بیش از حد بی دقتی را به همراه خواهد داشت
پس دانش آموزان زرنگ بیشتر مراقب باشند و دقت بیشتری کنند
 
🔸سعی کنید روی سوال و جواب بیشتر تمرکز کنید
🔸سوالی که شک دارید را به هیچ وجه علامت نزنید

🔸در علامت زدن جواب عجله نکنید تا اشتباه علامت نزنید

🔸اگر سوالی سخت بود نگران نباشید
با خود بگویید اگر این سوال برای من سخت است برای دیگران هم سخت هست

🔸سعی کنید به ترتیب سوالات را پاسخ دهید زیرا این ترتیب سوالات بی دلیل نیستند
یعنی اول از عربی شروع نکنید بعد بروید سراغ ادبیات سعی کنید ، ترتیب سوالات را حفظ کنید

🔸حتما همه سوال ها را حتی شده روزنامه وار بخوانید شاید سوالی باشد که آسان بوده باشد و از چشم شما دور مانده باشد .

🔸اگر سوالی سخت بود و وقت شما را گرفت آنرا علامت بزنید و  سریع به سراغ سوال بعدی بروید و بعدا باز به آن سوال مراجعه کنید .