با توجه به پایان امتحانات و سال تحصیلی ، برنامه ارسال مطلب پرتال متوسطه ای ها در ایام تابستان تغییر کرده و بدین شرح است :
در تابستان شما را با تست های هوش ، مطالب مشاوره ای و انگیزشی و بخش معرفی رشته ها همراهی کرده و فعالیت پرتال بصورت هفتگی صورت می گیرد.

باتشکر ؛ مدیریت کانون آموزش مجازی متوسطه ای ها _ کام