برای مشاهده مقاله به ادامه مطلب مراجعه کنید.


برنامه‌ریزی نقش مؤثری در موفقیت دارد؛ اما فراموش نکنید که فقط برنامه‌ریزی کردن، موفقیت نیست. برنامه‌ریزی، بسترهای موفقیت را برا‌ی‌تان فراهم می‌کند. برای موفق شدن باید برنامه را اجرا کرد. اجرا کردن برنامه هم یعنی درس خواندن. بعضی از دانش‌آموزان ممکن است در تابستان خیلی به فکر بروند و درس خواندن در تابستان جزء برنامه‌های اصلی آن‌ها باشد ولی ۹۰ درصد وقت خود را برای برنامه‌ریزی و ۱۰ درصد را برای اجرا اختصاص می‌دهند.

تصمیم جدی برای درس خواندن در تابستان بگیرید و طبق یک برنامه‌ریزی حساب‌شده و دقیق پیش بروید.