امروز ، دویستمین روزی است که پرتال آموزشی متوسطه ای ها در آسمان آموزش مجازی می درخشد و در خدمت عزیزانی چون شماست.
در این 200روز متوسطه ای ها حدود 22هزار بازدید و 52هزار نمایش به خود جذب کرده است که و با میانگین 220بازدید و 360نمایش در روز به پیش می رویم.
به همین مناسبت مدیریت متوسطه ای ها ، تغییرات گسترده ای را مرتبط با ساختار پرتال آغاز نموده است.
این تغییرات شامل سیستم جدید و فوق پیشرفته طبقه بندی موضوعی و قالب متن های ارسالی می باشد.
پروژه پرتال انشانگار لغو گردید و مرکز انشانویسی ایران به متوسطه ای ها می پیوندد.
تغییراتی در ظاهر سایت انجام گرفت که امیدواریم مورد قبول شما واقع شود.

همراهتان هستیم *** همراهمان باشید :)
با تشکر ، مدیریت کانون آموزش مجازی متوسطه ای ها _ کام