" مفتخریم که اعلام کنیم "
" تعداد مطالب کانون آموزش مجازی متوسطه ای ها "
* از مرز 300 مطلب عبور کرد *


در یکم فروردین سال97 گزارش شش ماهه پرتال ، شامل : اقدامات انجام شده ، اهداف ، پروژه های جدید ، آماربازدید و... منتشر می گردد.


باتشکر؛مدیریت کانون آموزش مجازی متوسطه ای ها _ کام     تاریخ:96/12/27