دیگه آخرای اسفندِ و عید داره میاد.بیا و دلتو بتکون،از از کینه ها،بدی ها،و حتی همه ی ناراحتی ها.بیا دلتو آب وجارو کن و با یه دل صاف بوی بهار رو استشمام کن.بیا و ببخش اونایی که دلتو شکستن،بیا و ببخش اونایی ک نامردی کردن در حقت.


    یا علی بگو...یا علی بگو و شروع کن،خونه ی دلتو تکون بده و خالیش کن از هرچی کینه و بدیِ،نه مثل خونه تکونی های قبلی،خونه تکونی های قبلی واقعی نبودن،بیا و اینبار واقعا خونه ی دلتو بتکون،بیا و ببخش هرکسی رو که تاحالا نبخشیدی،بیا و دشمنی رو فراموش کن،بیا و بخند به روی دشمنت،بیا و لبخند و روی لبای خودت بنشون،البته لبخندای زورکی دردی رو دوا نمی کنن،قهقه بزن،از ته دل بخند و فراموش کن غمای دنیارو.

  هوای دل تو هم ابری و سیاه..خب ابراشو کنار بزن و یه دنیای جدید برای خودت بساز. یه دنیای رویایی ...دنیایی پر از خنده و شادی...دنیایی که هیییچ جایی واسه کینه و بدی نداره...دنیایی که با کینه غریبه است...دنیایی مخالف بدی و بد بودن...دنیایی که شایسته توئه.

  بیا همه ی بدی ها رو فراموش کنیم و امسال با یه دل خوش و یه دنیا آرزوهای قشنگ به استقبال بهار بریم.