در سال جاری در اکثر نقاط کشور (بجز تهران) کتاب فارسی و نگارش(پایه دهم) توضیع شده مربوط به چاپ95 می باشد.

و امتحانات پایانی و آزمون های کشوری و استانی طبق کتاب چاپ96 خواهدبود ، لذا لازم است که دانش آموزان ، دبیران و همکاران فرهنگی از این تغییرات آگاه بوده تا مشکلی در این روند ایجاد نشود.