برخی از دوستان ، همکاران و منابع متوسطه ای ها

پرتال متوسطه ای ها برای گسترش مجازی وب با مجموعه ای از کانال ها و وب سایت های آموزشی همکاری و تبادل انجام می دهد.


1)وبلاگ ویکی درس

2)وبلاگ ترنم
3)کانال ندای علوم تجربی
4)کانال درس کده
5)کانال متوسطه ای ها
6)کانال زنگ ادبیات
7)کانال خانه انشاء

8)کانال انشاء ونگارش
9)دانش آموزان دبیرستانی
10)کانال گام به گام
11)مشاوره متیس
12)کانال انشای21
13)کانال انشای تک