پرتال آموزشی متوسطه ای ها

کانون آموزش مجازی متوسطه ای ها (کام) | مرجع مطالب داغ آموزشی متوسطه اول و دوم

۱۴ مطلب با موضوع «*ویژه همه پایه ها* :: آزمون تستی مدارس و موسسات آموزشی» ثبت شده است

آزمون سازمان سنجش96/12/18ویژه پایه های دهم و یازدهم(همه رشته ها)+پاسخنامه

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

آزمون گاج 96/12/18 ویژه پایه های هفتم تا نهم + پاسخنامه

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰
آزمون قلمچی96/12/18_ ویژه همه پایه ها و رشته ها (از هفتم تا یازدهم)+پاسخنامه

آزمون قلمچی96/12/18_ ویژه همه پایه ها و رشته ها (از هفتم تا یازدهم)+پاسخنامه

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰
آزمون 96/12/4 گاج / دانلود برای همه پایه ها ( از هفتم تا دهم) و همه رشته ها+پاسخنامه

آزمون 96/12/4 گاج / دانلود برای همه پایه ها ( از هفتم تا دهم) و همه رشته ها+پاسخنامه

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰
آزمون قلمچی ششم بهمن ماه ویژه همه پایه ها(ازهفتم تا دهم) و رشته ها+پاسخنامه

آزمون قلمچی ششم بهمن ماه ویژه همه پایه ها(ازهفتم تا دهم) و رشته ها+پاسخنامه

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

مرحله اول آزمون هماهنگ استانی ، یزد(هفتم،هشتم،نهم)

مناسب برای سنجش پیشرفت تحصیلی
🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هفتم(2عدد)

دو آزمون تستی بهبود عملکرد شامل تمام دروس ویژه هفتمی ها

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هشتم(2عدد)

دو آزمون تستی بهبود عملکرد شامل تمام دروس ویژه هشتمی ها

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه نهم(2عدد)

دو آزمون تستی بهبود عملکرد شامل تمام دروس ویژه نهمی ها

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

نمونه سوال تستی فارسی از گزینه دو/همراه با پاسخنامه

مخصوص پایه های هفتم ، هشتم و نهم

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه نهم+بودجه بندی

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰