پرتال آموزشی متوسطه ای ها

کانون آموزش مجازی متوسطه ای ها (کام) | مرجع مطالب داغ آموزشی متوسطه اول و دوم

۹ مطلب با موضوع «اجتماعی و پیام ها(متوسطه1)» ثبت شده است

مجموعه ای از مطالب ویژه کتاب مطالعات اجتماعی هشتم

شامل درسنامه های مهم و نکات کلیدی به همراه مثال

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

مجموعه ای از مطالب ویژه کتاب مطالعات اجتماعی هفتم

شامل درسنامه های مهم و نکات کلیدی به همراه مثال

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

مجموعه ای از مطالب ویژه کتاب مطالعات اجتماعی نهم

شامل درسنامه های مهم و نکات کلیدی به همراه مثال
🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

نمونه سوال درس1تا12مطالعات اجتماعی هفتم

(به صورت درس به درس)
🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

جزوه نکات مطالعات اجتماعی هفتم(ویژه شب امتحان)

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

جزوه نکات پیام های آسمان هشتم(ویژه شب امتحان)

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

نمونه سوال درس یک تا سه قرآن هفتم

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

نمونه سوال درس 7تا10 مطالعات اجتماعی نهم

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

نمونه سوال کل کتاب اجتماعی هفتم

مناسب برای امتحانات نوبت اول و دوم

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰