پرتال آموزشی متوسطه ای ها

کانون آموزش مجازی متوسطه ای ها (کام) | مرجع مطالب داغ آموزشی متوسطه اول و دوم

انشاء_به شیوه سنجش ومقایسه/موضوع:مقایسه قلم و اسلحه

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء/موضوع: مقایسه ی قلم با خون شهدا یا اسحله...

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء/موضوع:سفر به زیبایی ها

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء/موضوع :آدم برفی عاشق خورشید شد!

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء_به شیوه جانشین سازی/موضوع:سعادت بزرگ دانه کوچک

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء/موضوع:گفت و گوی کرم و زمین

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء/موضوع : آرزو و مو

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

مجموعه ای از مطالب ویژه کتاب فیزیک یازدهم(رشته ریاضی/تجربی)

شامل درسنامه های مهم و نکات کلیدی به همراه مثال

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰
مجموعه ای از مطالب ویژه کتاب فیزیک دهم(رشته ریاضی/تجربی)

مجموعه ای از مطالب ویژه کتاب فیزیک دهم(رشته ریاضی/تجربی)

شامل درسنامه های مهم و نکات کلیدی به همراه مثال

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰