پرتال آموزشی متوسطه ای ها

کانون آموزش مجازی متوسطه ای ها (کام) | مرجع مطالب داغ آموزشی متوسطه اول و دوم

مشاوره/چند نکته ی طلایی درباره خواب دانش آموزان

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

مشاوره/ روش کم کردن خطا در محاسبات

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء/موضوع:درخت

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء/موضوع:زهرای نورانی(س)+شعر زیبا

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء/موضوع:سوسک(قابل استفاده در جانشین سازی)

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء/موضوع:برگه امتحان

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

مشاوره/شیوه های فوق العاده مطالعه(تصویری)

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

مشاوره/دو روش برای کاهش اتلاف وقت در طول روز

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰
جزوه کامل علوم هشتم/درسنامه فوق العاده+نکات مهم

جزوه کامل علوم هشتم/درسنامه فوق العاده+نکات مهم


تعداد محورتقارن و قطر انواع چنضلعی ها(تصویری)

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء_جانشین سازی/موضوع:مترسک

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰