پرتال آموزشی متوسطه ای ها

کانون آموزش مجازی متوسطه ای ها (کام) | مرجع مطالب داغ آموزشی متوسطه اول و دوم

انشاء_گسترش ضرب المثل/:برو کار میکن مگو چیست کار

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء/موضوع:مدرسه

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء/موضوع:مادربزرگ

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء_گسترش ضرب المثل/:آب که یک جا ماند می گندد.

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء/گفتگوی بین مورچه و ماه!

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

مشاوره/ قدرتمندترین روش ها برای مطالعه دروس حفظی

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء/موضوع:فضاپیما

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء/موضوع: مورچه و کارگر

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء/موضوع:قلب

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

انشاء/موضوع:دوست خوب

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰

خبر/کنکور تا چهارسال آینده حذف نخواهد شد.

توضیحاتی در مورد سرنوشت کنکور از زبان معاون آموزشی وزارت علوم ، در ادامه این متن ...

🔰🔰🔰مشاهده ادامه این مطلب و دانلود️🔰🔰🔰